Ekologi

Tiny house movement

ronja / november 30, 2017

Ytterligare en strömning i den miljöaktiva rörelsen är Tiny Houses, Jordhus och liknande. Att bygga hus i icke-resurskrävande material och gärna återvunnet byggmaterial är ett sätt att ta avstånd från miljöpåverkan och välja en hållbar livsstil. Tanken med den här typen av byggnader är att de är billiga att bygga, resurssnåla och inte så energikrävande. Den här typen av aktivism har också bedrivits som ett ställningstagande mot hemlöshet i dagens moderna samhällen. I stort sett så är alla de här livsstilsförändringarna starka ställningstagande mot de ökande klyftorna i samhället. Downshifting och frivillig enkelhet samt Tiny House Movement och slow living är starka rörelser som troligtvis kommit för att stanna. Precis som när internet såg dagens ljus och Ines Uusmann förutspådde att det bara var en fluga så är säkerligen dessa livsstilsomvälvande livsstilsvalen heller ingen fluga utan bevis på att planetens befolkning står vid ett vägval. Det handlar om överlevnad. Var och en av oss måste hjälpa till för att planeten Tellus ska orka bära vidare på oss.