Ekologi

Hur kan man bidra till en positiv miljöutveckling?

ronja / september 3, 2017

Vill man vara en del av en positiv samhällsutveckling och vill dra sin del till stacken så krävs livsstilsförändring. Tvärtemot vad man kanske kan tro så är det ofta de traditionellt kapitalstarka individerna som tydligast märks i vad som har kommit att kallas Slow living-movement. Slow living strävar efter att dra ner på tempot och leva ett liv i takt med hjärtrytmen och skapa ett livslugn. Många flyttar ut på landet och gör sig av med ägodelar. Man vill leva enkelt.

Trenden startades av miljöaktivisterna som insett att den oändliga och gränslösa tillväxten är en utopi men sen har rörelsen spridit sig främst till den trendkänsliga ekonomiska eliten som alltså drar sitt strå till stacken genom att växla ner tempot, flytta ut på landsbygden och leva en enklare livsstil.

Slow living betyder precis som det låter; långsam livsstil men från början kom orden från

S = Sustainable = Hållbar, ett liv utan negativ påverkan på miljön.

L = Local = närodlat, lokalt, utan långväga frakter och miljöpåverkan.

O = Organic = Ekologiskt

W = Whole = inte processat och resurskrävande.

Slow Living har satt sin prägel på odling, matlagning, nybyggnationer och företagande vilket ger långtgående positiv påverkan för miljön.