Uncategorized

Solceller som energikälla i hushåll

ronja / februari 25, 2021

Solceller är en energikälla som tar tillvara på dagsljuset och omvandlar det till energi som kan användas till hushållsel. Genom att enbart använda naturens resurser blir elproduktionen både kostnadseffektiv och miljövänlig.

Hur fungerar solceller?

Solcellerna omvandlar solens strålar till energi. Detta sker genom att spänning bildas mellan solcellens fram- och baksida. Spänningen kan därefter omvandlas till likström. Eftersom de flesta elektriska apparater i hushåll drivs av växelström måste likströmmen konverteras med hjälp av en växelriktare för att kunna användas i hushållet.

Den överskottsel som inte används i hushållet kan säljas vidare till olika energibolag. På så vis går ingen energi till spillo, vilket ytterligare förstärker fördelarna med kostnadseffektiviteten och miljöaspekten. Solcellerna kräver inte fullt solljus för att fungera, utan producerar energi även under molniga dagar och under vinterhalvåret. Mest energi produceras dock under sommaren när dagarna är längre.

Fördelarna överväger nackdelarna

Trots alla fördelar med att använda solceller som energikälla finns det vissa negativa aspekter att väga in när man funderar över att installera solceller. För det första finns det viss negativ miljöpåverkan vid tillverkningsprocessen av solceller till följd av att det går åt en stor mängd energi för att framställa dem. En stor del av solcellsproduktionen sker exempelvis i Kina, där kol används som energikälla i större utsträckning än i Sverige. Återvinning av uttjänta solceller har också viss negativ miljöpåverkan av liknande anledningar. Själva installationskostnaden är även den relativt hög, även om den minskat något på senare år.

Fördelarna är dock långt fler än nackdelarna, och under solcellernas livslängd har tillverkningskostnaderna ofta återbetalats flera gånger om. I och med att man även kan sälja den el som inte används tar det kortare tid för installationen att löna sig. Dessutom får man som privatperson skattereduktion för installation av solcellssystem. Man kan även få skattereduktion för arbetskostnaden genom ROT-avdrag.