Uncategorized

Energi och miljö

ronja / maj 31, 2021

Vi måste börja ta hand om vår miljö på riktigt. Det finns ingen tid att vänta och vi måste agera nu för att effekterna av växthuseffekten inte ska bli allt för allvarliga. Vi släpper ut allt för mycket koldioxid i luften och det är inte hållbart. Vi i västvärlden är de största bovarna och det brukar sägas att 10% av världens befolkning är orsaken till 50 % av utsläppen. Vi i Sverige till exempel lever som om vi hade fyra jordklot. Hade alla i världen levt som vi gör i förhållande till utsläpp och energiförbrukning hade vi behövt fyra jordklot för att kunna gå runt. Det är inte rättvist mot resten av världen. Något som brukar debatteras när det kommer till utsläppsrätter är hur dessa ska fördelas. Det är inte rättvist att vi säger att från och med nu har alla samma rätt till utsläpp. Det är inte rättvist för att vi i västvärlden och andra utvecklade länder redan har gått igenom en omfattande industrialisering där vi har tärt på jordens resurser något oerhört. Då är det inte rättvist att säga att länder som inte har gjort detta inte får lov att göra det. Utsläppsrätter anses därför av många forskare vara orättvisa eller så ska de baseras på historiska utsläpp.

För att du som konsument ska kunna påverka någonting så kan du sätta press på ditt energibolag. i Sverige så står vattenkraft och kärnkraft för ungefär 80% av all energi som produceras i Sverige. De är bra att vi använder så mycket förnybar energi som möjligt och det kan du säga till ditt energibolag att det är viktigt för dig. Ju fler som säger att det är viktigt med förnybar energi desto viktigare kommer det att bli för energibolagen eftersom att de vill sälja elektricitet till så stor andel av folket som möjligt.