Ekologi

Frivillig enkelhet, Voluntary simplicity

ronja / oktober 12, 2017

För den som verkligen tar sittmiljöengagemang på allvar och tar avstånd från tillväxt-tanken och dess miljöpåverkan är Frivillig enkelhet , Voluntary Simplicity ett än mer radikalt livsstilsval för att dra sitt strå till stacken i arbetet för en bättre miljö. De som väljer frivillig enkelhet går steget längre och väljer att konsumera mindre och därmed göra mindre påverkan på miljön. Det är ett aktivt ställningstagande mot tillväxttanken. Rörelsen kallas även down shifting och även här är det främst miljöaktivister och den trendkänsliga ekonomiska eliten som går före och visar vägen mot en mer hållbar livsstil.

Människans påverkan gör djupa sår i miljön och det är iden om den obegränsade tillväxten som är den stora boven i sammanhanget parallellt med människans högt ställda krav på lyx och komfort. För många har möjligheten att leva på kredit skapat ett sug efter lyx som inte varit möjligt utan dessa krediter. Den delen av befolkningen som fått smak för kreditfinansierad lyxkonsumtion blir svår att övertala när det gäller livsstilsförändring mot en enklare mer hållbar livsstil. Människan sätter sig tyvärr hellre i skuld än tar sitt ansvar för den omgivande miljön. Egocentrering fungerar så till tillväxtivrarnas stora glädje.