Ekologi

Myt och sanning kring miljö och klimat

ronja / augusti 15, 2017

Det ser tyvärr ut som att miljöproblemen inte går att vifta bort som myt och saga. Till och med världens samlade konstverk och kulturskatter tar skada av klimatförändringar och miljöproblem när konstmuseer och andra typer av museer får slå igen till följd av miljöproblemen. Väderfenomen som tyfoner och värmeböljor brukar ofta få sitt eget speciella namn som liksom sätter sin prägel på förödelsen som följer i väderfenomenets spår. Det är ur det perspektivet man får anta att värmeböljan Lucifer förärats sitt skrämmande namn utifrån omfattningen av sin helvetiska hetta. Det säger sig liksom självt att precis som namnet antyder kanske inte själva Helvetet heller är myt och saga utan att världen till följd av sin klimatpåverkan faktiskt kan tvingas upptäcka att Helvetet är en fysisk realitet.

Någonting man tvistar om och några vill avfärda som myt är existensen av Chemtrails. Tyvärr hålls allmänheten i okunskap om den verkliga orsaken till dessa Chemtrails i atmosfären. Sanningen är troligtvis värre än såväl mytbildning som farhågor. Dessa Chemtrails ingår i debatten som förs kring klimatförändringarna. Man tvistar om uppvärmning och vissa tror på en annalkande istid. Kanske sanningen är den att Chemtrails skapats för att skydda människan mot de miljöproblem hon redan orsakat. PÅ åttiotalet var det aktuellt med ett försvagat ozonlager och 50% av dess skyddande effekt var redan förstört vid det laget. Man satte in omfattande åtgärder för att försöka åtgärda problemet. Det troliga är att åtgärderna inte hjälpte och att dessa Chemtrails skapats för att dels skydda oss från solens brännande hetta under dagtid – och universums isande kyla under nattetid. En sådan sanning skulle vara allt för svår att bära och har vi otur så är det därför vi inte får höra den.