Ekologi

Miljömedvetenhet för en ny era

ronja / juni 21, 2017

Tiderna förändras. För vissa framstår det som självklart att en ändlig värld med begränsade resurser inte kan leva upp till förväntningar och löften om oändlig tillväxt. Verkligheten själv sätter gränserna. Det ser ut som ett paradigmskifte. Några, ofta tillhörande den yngre generationen, inser verklighetens begränsningar. Andra drömmer fortfarande om ändlösa rikedomar som alstrats ur jordens resurser i form av metaller och andra naturtillgångar. Där i klyftan mellan dessa åskådningar pågår striden för planetens framtid. Framtiden kommer att utvisa vilket ideal som segrat. Planeten Tellus står kanske vid ett vägskäl. Den miljömedvetna falangen hävdar det.

Samtidigt hörs andra röster som hävdar att klimathoten är överdrivna och till och med fake news och myter i det stora hela. Ofta tillhör den typen av agitatorer den kapitalistiska falangen, den som har den ohämmade tillväxten som ideal. Vilka har rätt? Vågar vi chansa? Faktum är att vi har haft en istid och att den är över och att det alltså är naturligt att isarna tinar. Våra egna berg och fjällmassiv är beviset på istiden med sina rundningar. När isen smälte så slipade den av bergstopparna och skapade rullstensåsar av de avlagringar av sten och klippblock som följde med den is som smälte undan.

Oavsett vilka ideal som är de rätta så är det korrekt att åsikterna delar på sig. Så ska det vara. Industrialismen tvingade in folk, arbetare, in i en grottekvarn av hårt arbete och en takt som var onaturlig för människan. Människan förlorade sig själv på kuppen. Av den anledningen är det korrekt att stanna upp och att försöka hitta det mänskliga i människan. Vad är naturligt för människan? Vad är normalt? Den alternativa strömningen i samhället är positiv. Dess drag av altruism skapar grogrund för en mer sund livsstil. Forum som Alternativ Nu är mötesplatsen för den Svenska miljörörelsens aktivister. Den miljövänliga strömningen växer sig allt starkare. Återigen börjar flyttlassen gå ut till landsbygderna igen. Det är återigen den yngre generationen som står för den här trenden. Kanske det inte är en trend utan helt enkelt ett uttryck för det mänskliga som vill hitta livsstilar som går i takt med det mänskliga i människan. Back to Basic. Industrialismen fick ge vika för IT-teknologin. Och IT-teknologin är det den utveckling som gör det möjligt att återuppliva det mänskliga?

Nya landvinningar görs i miljöns namn. Nikola Tesla försökte för länge sedan att styra in mänskligheten på en miljövänlig linje med en livsstil som inte skulle tära på miljön. Då var intresset svalt. Nu är dock hans tankar hetare än någonsin. Elbilar bär hans namn och nu kan man installera laddningsbara batterier för att utvinna energi från solceller och göra sig oberoende av elleverantörerna för sin energiförsörjning. Troligtvis en sund utveckling. Miljövänliga och hållbara uppfinningar är alltid sunt.