Ekologi

Ekologisk byggteknik och miljövänliga uppfinningar

ronja / juli 2, 2017

En framväxande trend inom miljötänket är förhoppningsvis här för att stanna då det är bra för såväl människa, djur och natur och det är trenden av ekologisk byggteknik.

Allt fler forum växer fram som syftar till att bygga miljövänligt, återvinna gamla byggmaterial och använda kasserade material i nyproduktion. Däck som takbeläggning och isolering är till exempel en trend som växt fram. Att fylla däck med sand isolerar mot kyla och alstrar värme. Den tekniken växte fram i Kalifornien till att börja med och hur segertåget utöver världen ser ut beror på klimatet. Att återanvända däck på det här viset är dock ett bra sätt att minska negativ miljöpåverkan och all form av kreativ återvinning är en miljövinst. Kreativiteten saknas inte på området. Att investera i miljövänlighet på aktiemarknaden är troligtvis ett hett tips. Hela världen styr om mot en mer hållbar livsstil så pensionspengar investerade i miljöfonder växer troligtvis tryggt och säkert.

Tesla ligger återigen i framkant vad gäller de miljövänliga uppfinningarna och har nyligen släppt takpannor med inbyggda solceller. Den här uppfinningen påstås vara billigare än traditionell takbeläggning och stämmer det så är det här man ska placera pensionspengarna.

Ekobyggportalen är ett användbart forum för den som är intresserad av miljövänligt byggande. I forumet finns likasinnade som kan svara på frågor och ge tips kring dina byggprojekt.

När man riktar in sina tankegångar på miljövänlig byggteknik så har man troligtvis valt den väg som kommer att visa sig stå för de framtida landvinningarna. Drömmen om ohämmad tillväxt ter sig en aning omodern. Den bygger på en slags avgrundsdjup girighet som aldrig tycks bli nöjd utan är omöjlig att tillfredsställa och som sådan är det oerhört märkligt att denna omättliga girighet inte diagnostiserats som en personlighetsstörning. Djurarter utplånas till följd av denna girighet och livsviktiga skogsområden skövlas för att nämna några av de konsekvenser som bottenlös girighet och jakten på ohämmad tillväxt för med sig. Och den accelererar. Om detta vittnar Panamaskandalen då näringslivstoppar från hela världen försöker smita ifrån sitt samhällsansvar genom att gömma pengar hos banker i Panama. Girigheten är en sjukdom och borde kategoriseras som en sådan eftersom den uppvisar katastrofala brister i bland annat miljöhänsyn. Som motvikt till detta går utvecklingen mot en miljövänlig livsstil och uppfinningar som har hållbarhetsfokus. I den rörelsen investerar de som inte lider av den bottenlösa girighetens personlighetsstörning.