Uncategorized

Så får du bättre luftkvalitet i ditt hem

ronja / september 5, 2020

Det är lätt att ta ren luft för givet, vi ser den inte men förväntar oss att den skall hålla hög kvalitet, speciellt här i Sverige. I vårt land är vi miljömedvetna och jobbar kontinuerligt för att minska utsläpp och luftföroreningar. Detta lyckas vi bra med och den svenska luften är en av de renaste i världen. Vad många dock inte tänker på är kvaliteten på inomhusluften på de platser där vi vistas mycket, till exempel hemmet eller arbetet. Dålig luft kan leda till många problem, bland annat utveckling av astma och allergi. Dessutom påverkar det hela ditt hälsotillstånd. Trots att luften är av så pass stor betydelse för levnadsstandarden är det tyvärr få människor som kontrollerar ventilationen i sina hem eller när de köper en ny bostad.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Genom att göra en ovk besiktning kan du få ett mått på hur bra eller dålig luften i ditt hem är. Sedan 1991 är detta en lagstadgad besiktningsform som alla fastighetsägare måste genomföra med jämna mellanrum. Hur ofta beror på vilken typ av fastighet det rör sig om. Besiktningen måste genomföras av en certifierad kontrollant som kan säkerställa att allt står rätt till.

Användbara tips

Det finns mycket du kan göra för att få bättre luft i ditt hem utöver att göra en ventilationsbesiktning. I den här guiden hittar du enkla men effektiva tips på hur du kan förbättra inomhusluften. Vidtar du dessa små åtgärder kan du snart åtnjuta mycket bättre luft i ditt hem eller på ditt arbete. Detta kan göra stor skillnad för hur du mår och din livskvalitet som helhet. Det kan tyckas vara onödiga småsaker men faktum är att de verkligen hjälper. På grund av klimatet spenderar vi i Norden ca 90 % av vår tid inomhus, så ju bättre luft vi kan åstadkomma där, desto bättre kommer vi må.