Uncategorized

Miljövänlig el

ronja / september 8, 2020

Att byta elbolag kan vara ett ypperligt sätt att sänka dina månadskostnader. Det är bara ett skäl till att många väljer att använda sig av tjänster som Bytelbolag.se för att hitta avtal med bättre villkor. En annan anledning till att många väljer att byta är för att få en elleverantör som erbjuder miljövänlig el. Men vad innebär miljövänlig el egentligen?

Finns egentligen ingen miljövänlig el

När elen du får är miljömärkt så innebär det att den ska produceras från förnybara källor. Det vill säga vindkraft, biomassa, solkraft och vattenkraft. Det vore dock fel att kalla den för miljövänlig. Det finns ingen el som är miljövänlig till hundra procent, all elproduktion kräver i nuläget resurser, icke förnybara sådana. Däremot är miljömärkt el betydligt bättre än el som inte är det. Men bara för att du väljer el med någon form av miljöklassning betyder det inte att det är just den elen du får i dina uttag. I elnätet blandas elen från olika producenter.

Bra miljöval – starkaste märkningen?

Ett bra alternativ är att du väljer el som är märk med “Bra miljöval”. Det är Naturskyddsföreningens egna miljömärkning. De ställer olika krav på olika produktionssätt. Exempelvis får el som produceras av vattenkraft inte torrlägga några vattendrag eller utöva annan negativ påverkan på närmiljön. På samma sätt måste vindkraftverk placeras så att de inte stör fågellivet.