Uncategorized

Klimatsmart att bygga hus i trä!

ronja / augusti 3, 2018

Det har konstaterats att om man använder trä som byggnadsmaterial istället för betong så innebär det stora vinster för jordens klimat. Dessutom finns det andra fördelar med att bygga i trä, så som att byggnadstiderna blir kortare, men framför allt att det skapar fler arbeten i glesbygden. Är man nyfiken på att få mer information om just det går det att söka det på nätet. Precis som om man skulle leta efter bästa stället att köpa en ATV eller annat skoj.

Byggtiderna

Bygger man med hjälp av ett industriellt träbyggandet, vilket betyder att produktionen för bostaden sker inom en industrilokal som är helt och hållet rättad efter för ändamålet. Det gör att arbetet blir betydligt mer effektivt och minskar byggtiden med minst halva tiden, jämfört med ett hus som blir byggt på plats.

Ytterligare en fördel är att störningen i närområdet och trafiken kommer minska med upp till 90 %, mycket tack vare att huset levereras i moduler som är färdiga för montage direkt på plats. Genom att bygga hus i trä industriellt betyder det att det är en rationell, smart och kvalitetssäker byggproduktion. Som i sin tur leder till kostnaderna blir lägre för byggandet, skador och färre fel uppstår, samt minskning i kringmiljön och trafiken, gör att det blir klimatsmart att använda sig av trä vid bygge.

Mindre utsläpp

De hus som har en stomme av trä funkar som ett kollager och ger på så vis ganska lite utsläpp av koldioxid när huset byggs, jämfört med ett hus av betong. Detta har visats sig i olika studier om byggandets påverkan på klimatet.

Förnyelsebar resurs

Trä är ett material som är förnyelsebart och i vårt land finns det ett krav på att en återplantering av skog ska ske när man har avverkat skog och jämfört med betong som tillverkas delvis av sand som är en resurs som kan ta slut så småningom.

Enligt forskning som SLU har gjort bör skogen avverkas och användas förnuftigt, för att sedan återplantera den och det gör att klimatet påverkas så lite som möjligt. Detta är bättre än att använda skog som en kolsänka som är permanent, eftersom en snabbare och bättre växande skog tar upp betydligt mer koloxid. Det innebär i längden att det endast går att ha ett visst kollager i skogen, samtidigt som det inte är det optimala om man ser det utifrån ett klimatmildrande perspektiv att inte skogen avverkas.

Skogen räcker

Numera så är tillväxten i vårt lands skogar större än vad avverkningen är och det tar inte många minuter för att få tillräckligt mycket material från skogen för att kunna bygga ett hus med flera våningar av trä. Det är under förutsättningarna att de svenska skogsägarna fortsätter med att ha ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Detta gör att byggnader av trä kan öka, utan att Sveriges skogar tar någon skada.