Uncategorized

Klimatförändringar och möjliga åtgärder

ronja / december 31, 2018

Miljön är oerhört viktig för hela vår planets framtid. Världen står inför en stor utmaning när det gäller global uppvärmning och många menar att en stor anledning till den globala uppvärmningen är utsläppen av koldioxid som har ökat år efter år. Trots att utsläppen behöver minska så gör de inte det. När man tittar på utsläppen i Sverige så har de visserligen minskat, men om man även tar hänsyn till alla utsläpp som uppstår när produkter som vi svenskar konsumerar tillverkas, så har våra utsläpp inte alls minskat så mycket. Utsläppen per person är ganska konstanta från 1990 till 2016.

Det hela beror på att många av de prylar och produkter som vi svenskar köper produceras utomlands och under den produktionen, samt även till viss del under logistiken när de skickas till oss från olika hörn av världen, så blir det en hel del utsläpp.

Problemet är att om man tänker på själva statistiken så blir det långt bättre att äta miljövänliga grödor från Skåne än en bit kött som importerats från till exempel Australien. Detta för att kött leder till mycket mer koldioxidutsläpp än grödor. Detta är något som bland annat Naturskyddsföreningen har uppmärksammat.

I den nya ekonomin med grön tillväxt så blir det mer och mer viktigt att jobba på kontor och ta möten över distans med till exempel mer kontakt via epost. Detta kan till viss del tränga undan affärsresor så att mindre koldioxid släpps ut när man reser mindre. För den som vill hitta ett fint kontor att jobba i med möjligheter till konferenser och samtal över nätet så finns det ett och annat kontor i Stockholmsområdet att hitta genom Workaround. Workaround är ett företag som erbjuder kontor att hyra. Letar man efter några nya lediga kontorslokaler stockholm så kan man med fördel vända sig till Workaround.

Om man vill bidra till att göra miljön bättre så kan man även dra ner på sin konsumtion av kött. Om man vill resa så kan man i största möjliga utsträckning försöka välja alternativ för resande som ger ett mer grönt resande och ett mindre koldioxidmässigt avtryck.

Ett mål som många har och menar att vi behöver sikta på är att förhindra den globala uppvärmningen och begränsa den så att världen inte värms upp med mer än 1,5 grader, eller kanske max två grader. Vissa forskare menar dock att det kan bli svårt och att det kanske är mer realistiskt med ett tregradersmål, alltså att den globala medeltemperaturen inte stiger med mer än max tre grader. Men om temperaturen skulle stiga med tre grader så skulle nog en hel del av polarisarna smälta, utöver den smältning som redan har skett.

Högteknologi och en övergång från fossila bränslen till grön, ren elektrisk energi är ett par viktiga saker i klimatomställningen.