Uncategorized

Isbjörnen har blivit en symbol för miljön

ronja / november 20, 2018

Vattennivån stiger, ozonskiktet försvagas, miljökatastrofer avlöser varandra och isen smälter. Håller vi på att ta dö på vår planet? Isbjörnen är något som blivit en symbol för vad som håller på att hända med planeten jorden. Vi människor måste ta vårt ansvar och använda oss av vår kunskap. Vi behöver utbilda oss för att förstå vad som håller på att hända. Det finns massor av utbildningar inom detta område som man kan komma in på genom att göra högskoleprovet 2019 och på så sätt lära sig hur man kan rädda planeten innan det är för sent.

Detta händer nu och idag

Varje dag får vi höra och läsa nyheter som handlar om hur vår planet håller på att gå under och den ena naturkatastrofen avlöser den andra. Varje dag får vi höra att vi måste göra något nu för att förhindra vad som håller på att hända. Trots detta ständiga nyhetsflöde fortsätter vi att åka våra bilar, köpa nya prylar, slänger skräp i naturen och låta industrierna släppa ut gifter.

Något som har blivit en symbol för hur vi förstör vår planet är isbjörnen. Isbjörnen lever på en plats som är illa utsatt av den globala uppvärmningen, nämligen de arktiska områdena i ishavet. Isbjörnarna är gjorde för det riktigt kalla klimatet och tar sig fram på snö, isflak och simmar i det iskalla vattnet. I det norra ishavet har isbjörnen inga naturliga fiender utan där har den länge kunnat leva i harmoni med naturen och miljön. Men inte länge till. På grund av den globala uppvärmningen smälter isbjörnarnas hem, det vill säga att havsisarna krymper mer och mer. Detta gör att den biologiska mångfalden förändras och isbjörnen som tidigare varit högt upp i näringskedjan håller på att minska. När isarna smälter lyckas isbjörnen inte ta sig ut på isen, då isen blir för tunn eller helt obefintlig, för att jaga sin föda. I sin tur leder detta förstås till att isbjörnen svälter och på så sätt minskar populationen av arten.

Gifter hos isbjörnar

Som om isen som smälter inte vore nog så utsätts dessutom isbjörnarna för gifter. Det är gifter och bekämpningsmedel från övriga världen som når isbjörnarna genom vindar och havsströmmar. Många av kemikalierna som färdas med havet och vinden är långlivade och skadliga för björnarna. När gifterna har nått hela vägen till isbjörnarnas hem har dessa koncentrerats och nått en alarmerande hög nivå. Isbjörnarna som är undernärda på grund av de smältande isarna är redan utsatta när gifterna när dem. När de då får i sig dessa gifter är de så svaga att det tar stor skada av dem.

Det är nästan för sent

Som sagt isbjörnarna har blivit en symbol för miljöförstörelsen som sker idag men det betyder inte att resten av jorden drabbas lika hårt. Och de enda som kan göra något åt detta pågående katastroftillstånd är vi människor. Det är vi som genom många generationer har förstört vår planet och det är bara vi som kan rädda den. Var och en måste ta sitt ansvar och sin makt för att snart är det för sent.