Uncategorized

Den ekologiska nischen

ronja / augusti 5, 2018

En ekologisk nisch innebär inte att en ny uppfinning har gjorts inom ekologin. Med den ekologiska nischen pekar man på de levnadsområdena som olika arter behöver för att fortplanta sig i och leva i harmoni. Med andra ord handlar det om temperaturer och skiftningar, vegetation, tillgång till föda osv. Det är således mycket som ska vara i balans för att den ekologiska nischen ska fungera.

En ekologisk nisch gäller både växter och djur.

Verklig och teoretisk nisch

I praktiken talar man om en arts teoretiska nisch där den är skapad för att leva. Där sammanställer man alla de områden där den skulle kunna slå sig ned och leva. Dock utgör den verkliga nischen bara en mindre del av den teoretiska – åtminstone för det mesta. I realiteten bor inte arterna på alla de områden som den teoretiska nischen utgör. Dock skulle de kunna göra det.

Egna ekologiska nischer

Många arter tvingas utveckla egna ekologiska nischer på grund av den stora konkurrensen som finns. Ju mer olik en art är från andra arter och deras ekologiska nischer, desto lättare har dessa att överleva. Man skulle kunna tro att det är tvärtom, men faktum är att så är inte fallet. Ju mer arter konkurrerar om ett område, desto svårare blir det att överleva. Det är helt enkelt djungelns lag som gäller. Många olika nischer brukar benämnas med samlingsnamnet biodiversitet och ett område räknas som ett habitat.

För övrigt kan ekologiska nischer både vara smala och breda. Ett exempel på en bred ekologisk nisch är den som tillhör granen. Granar kan anpassa sig i många olika marktyper och slå rot och leva bra. Dock trivs den bäst på fuktig mark där jorden är näringsrik. Det är också ett bra exempel på att den teoretiska nischen och den verkliga inte alltid är samma.

Det är också lätt att helt plötsligt ta ifrån en art den ekologiska nischen, genom att hugga ned träd eller skövla marker. Många insekter som lever i träden kan då utplånas när trädet huggs ned, eller åtminstone förlora sin nisch och bli tvungna att hitta en ny. Många arter tvingas också anpassa sig till nya levnadsförhållanden och områden när världens miljö förändras – vilket både sker på gott och ont.

Forskning om ekologiska nischer

Att forska om biodiversiteter och olika arters levnadsområden är något som både är fascinerande och nödvändigt. Dock krävs det stora resurser för att nå fram till resultat och ibland kan det behövas både lån och stipendium för att nå hela vägen. Detta kan vara enklare sagt än gjort, men om man är riktigt enträgen så brukar man få det man behöver. Det finns dessutom många organisationer som ställer upp med finansiella medel för att stödja forskning och framsteg.