Uncategorized

Att bygga miljösmart

ronja / augusti 12, 2018

Något som alla borde tänka på mer och mer i samband med husbygge är att bygga på ett miljösmart sätt och trenden går år det hållet. Trenden gäller också istället för att skaffa sig en dyr lokal för att arbeta i, hyr man in sig på ett Kontorshotell Stockholm eller något liknande, då alla delar på utrymmen och så vidare. Som gör att miljön sparas på sikt eftersom byggandet kan minskas.

Visserligen finns det massor av sätt för var och en att kunna minska påverkan på klimatet och se till att miljön blir bättre. Därför när det är dags att bygga hus numera blir allt fler av dem mer energisnåla och klimatsmarta. Rent utseendemässigt går det knappast att se några större skillnader mellan ett hus som är miljösmarta eller inte. Däremot är det lite mer komplicerat att få ett helt ekologiskt hus och detta på grund av att det kan vara svårt välja byggmaterial som är miljövänliga.

Typer av hus som är miljövänliga

När ett hus är ekologiskt så förutsätter man att byggandet är miljövänligt och består av två olika delar:

  • Att byggmaterialet och tillverkningsmetoderna är miljösmarta så mycket som möjligt.
  • Att huset kommer bli energisnålt och behöver så lite energi som möjligt för att få driften och värmen ska fungera som den ska.

Det allra bästa är att kunna försöka kombinera dessa två funktionerna för att klimatet och miljön inte påverkas allt för mycket. Ett bra exempel på ett sådant hus är ett så kallat ”passivhus” och har funnits sedan år 2001 i Sverige. Dessa husen är inte bara energisnåla utan de värms även upp av värme som utstrålas från de som bor i huset (kroppsvärme) och den värmen som alstras av hushållsmaskinerna. Det som kan kanske ses som en nackdel är att ett passivhus inte behöver vara byggt av material som är ekologiskt.

Andra typer av hus som också anses vara miljösmarta är exempelvis lågenergihus, plusenergi (gör av med mer energi än det producerar) och nollenergihus. Ett nollenergihus är ett sådant hus som använder sig bergvärme eller solceller för att värma huset.

Bra materialval

Ska man bygga ett hus som ska räknas som miljösmart och ekologisk kan det vara en utmaning att hitta miljövänligt byggnadsmaterial, samtidigt som materialet ska uppfylla de normer som finns för bygge i Sverige.

Bra material för miljön är sådant som är tillverkat av nerbrytnings-, förny- och återvinnings-bart byggmaterial, samt att det inte har använts något ämne som är miljöfarligt vid tillverkningen och att transportsträckorna är långa. Bra materialval är:

  • Lera
  • Trä från fur
  • Lin
  • Halm
  • Hampa

Bland de byggmaterial som finns nu för tiden som är riktigt bra är:

  • Träfiberskivor
  • Gipsskivor
  • Träull

Det sker hela tiden en utveckling på att försöka skapa allt bättre miljösmart byggnadsmaterial som till exempel att skumplast, cellglas, naturlatexfog, som kanske inte låter så miljövänligt, men de påverkar faktiskt inte klimatet på ett dåligt sätt. Det kommer säkert fler material i framtiden eftersom det sker forskning inom området.